Het ontwikkelen en verbeteren van recreatieve activiteiten ten behoeve van de bewoners van de Savelberg