Zoals ieder jaar in de zomer deelde de Stichting Vrienden van Savelberg weer gratis ijsjes uit.

Meer dan 250 bakjes zijn er geschept door de leden van het bestuur, afgelost door twee “gastscheppers”.

De reacties waren geweldig.

Eén van de gastvrouwen vertelde: ‘’één van de bewoonsters met dementie, zeer in zichzelf gekeerd, schonk haar mooiste glimlach bij het zien van het ijsje”.

Beste mensen, daar doen wij het voor.

En wij hopen nog veel van deze acties te kunnen doen.

Daar zijn donateurs voor nodig.

U leest er alles over op vriendenvansavelberg.nl/donateur-worden