Het bestuur van de Stichting Vrienden van Savelberg bestaat uit vrijwilligers. Zij zetten zich voor dit doel in en zijn daarom op zoek naar Vrienden die ook hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van de bewoners.

De Stichting Vrienden van Savelberg heeft als doel:

  • Het ontwikkelen en verbeteren van recreatieve activiteiten ten behoeve van de bewoners van de Savelberg;
  • Het organiseren van sociaal-culturele evenementen;
  • Het treffen van voorzieningen voor recreatieve activiteiten en sociaal-culturele evenementen;
  • Het bevorderen van alles wat kan bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.

Stichting Vrienden van Savelberg

Savelberghof 200

2805 RX Gouda

e-mail: info@vriendenvansavelberg.nl

Voorzitter Ans van der Stelt: Voorzitter@vriendenvansavelberg.nl
Secretaris  Marrie de Koning: secretaris@vriendenvansavelberg.nl
Penningmeester Wim Dekker: penningmeester@vriendenvansavelberg.nl
Lid Ton Bouwens
Lid Helma van Noort